By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Vad är en digital tvilling och vad skall jag ha den till?

Digitala tvillingar är digitala kopior av fysiska saker. Oavset om det är en sko, hus, lampa eller en stol innehåller den information om dess form, material, rörelsemönster och fysiska begränsningar. Den digitala tvillingen är basen i vår process och kan användas och återanvändas genom hela kedjan. En ändring av den digitala tvillingen kommer automatiskt att uppdateras i alla sammanhang den förekommer i. Detta skapar ett väldigt dynamiskt arbetssätt där förändringar i stora produktbibliotek skapar minimalt med manuellt arbete.

Så här skapas en digital tvilling:

01
CAD Konvertering

...

02
3D Skanning

...

03
3D Modell

...

04
Fotorealistiska Material

...

05
Skannade Material

...

06
Rigg och databas

...

Från stolar och soffor till skor och hus. Här är några projekt vi är lite extra stolta över.

Se fler projekt
Let's
LET'S
MAKE SO
MAKE SO
ME NOIS
ME NOIS

Konktakta oss så lotsar vi dig rätt på det digitala havet.

Skicka ett email