By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Studio Nois erbjuder ett komplett utbud av tjänster. Från enklaste illustration till kompletta system.

Vi har delat upp våra tjänster i fem olika kategorier för att göra det enklare att överblicka. Men egentligen är det en helt integrerad process där alla leveranser utgår från samma plaftform.

Produktvisualiseringar
Digitala tvillingar
Produktkonfigurator
Interaktiva installationer
XR, AR och VR

Vi hjälper dig med alla produktvisualiseringar.

Produktbilder

Fotorealistiska 3D renderingar.

Katalogbilder

Stora mångder standardiserade bilder med stor variation i konfigurering och material. Med automatiserade flöden till databaser och e-com.

Interiörbilder

Vackra interiörer byggda på vårt modulära system.

Arkitekturvisualisering

Enskilda huskroppar eller stora stadsområden. Med spelmotorn i botten finns det inga begränsningar på skala. Högupplösta bilder, filmsekvenser eller VR upplevelser från samma platform.

Teknisk illustration

Vektorgrafik genererad från 3D att användas i dokumentation, prislistor och manualer.

3D Visualisering

Det finns en stor bredd i vad som kan visualiseras i 3D. Allt från mässmontrar till fabriker och tjänster.

Läs mer om produktvisualiseringar

Vad är en digital tvilling och vad skall jag ha den till?

Digitala tvillingar är digitala kopior av fysiska saker. Oavset om det är en sko, hus, lampa eller en stol innehåller den information om dess form, material, rörelsemönster och fysiska begränsningar. Den digitala tvillingen är basen i vår process och kan användas och återanvändas genom hela kedjan. En ändring av den digitala tvillingen kommer automatiskt att uppdateras i alla sammanhang den förekommer i. Detta skapar ett väldigt dynamiskt arbetssätt där förändringar i stora produktbibliotek skapar minimalt med manuellt arbete.

Så här skapas en digital tvilling:

01
CAD Konvertering

...

02
3D Skanning

...

03
3D Modell

...

04
Fotorealistiska Material

...

05
Skannade Material

...

06
Rigg och databas

...

Läs mer om digitala tvillingar

Produktkonfigurator.
Egen plattform eller branschstandard.

Web

Vår egna webplattform bygger på stabil webGL teknik och är redo att integreras med de flesta ramverken helt utan plugin. Kan konfigureras som en stand-alone applikation eller integreras helt med kopplingar till cms och e-com.

3D

I vår process genererar vi alltid en version av alla modeller i så kallad low poly 3D. Det är en version av 3d Modellen med mycket lägre polygontäthet. Perfekt för användning i realtidsmotorer online och webXR, eller erbjuda som nedladdningbara modeller på er sajt.

UE5

Vår high end lösning bygger på Unreal Engine 5. Här kan man välja mellan att streams till en webklient eller bygga en kiosk-applikation.

BIM

I många branscher finns väletablerade plattformar och marknadsplatser. Vi ser till att även enklare bim-modeller ser bra ut.

Interaktiva installationer

Skapa interaktiva upplevelser för mässor, utställningar eller showrooms.

Extended reality, Augmented reality och Virtual reality

Kärt barn har många namn. Då vår process bygger på spelmotorteknik är steget in i AR och VR väldigt kort.

Extended reality

XR, eller Extended Reality, är en övergripande term som inkluderar virtual reality (VR), augmented reality (AR) och mixed reality (MR). XR-teknik skapar en blandning av digitala och fysiska upplevelser, där användare kan interagera med digitala element i den verkliga världen (AR) eller fördjupa sig helt i en digital miljö (VR).

Augmented reality

Augmented reality (AR) är en teknik som blandar digitala element med den verkliga världen. Genom att använda smartphones eller AR-glasögon kan användaren se digital information, objekt eller grafik överlagrade på sitt synfält i realtid, t ex en tavla på sin vägg eller ett nytt hus på sin tomt.

Virtual reality

Virtual reality (VR) är en teknik som skapar helt digitala miljöer där användaren kan dyka in. Genom att använda VR-headset transporteras användaren till en immersiv värld där de kan interagera med och utforska den som om de var fysiskt närvarande. VR erbjuder en fullständig digital upplevelse som är avskild från den verkliga världen.

Från stolar och soffor till skor och hus. Här är några projekt vi är lite extra stolta över.

Se fler projekt
Let's
LET'S
MAKE SO
MAKE SO
ME NOIS
ME NOIS

Konktakta oss så lotsar vi dig rätt på det digitala havet.

Skicka ett email